Op 1 mei 1997 werd Kinderuitjes opgezet door Marion van der Vegt als telefonische informatielijn voor uitstapjes voor gezinnen met kinderen. Later is deze informatielijn overgegaan in een website - www.kinderuitjes.nl – en tenslotte in de stichting Kids & Respect met de website www.kidsenrespect.nl. Stichting Kids & Respect is van start gegaan met een landelijk project. Dit project bestaat uit twee delen:

1. Kinderoptredens
Sinds 2005 worden door kinderen van gecontracteerde basisscholen een optreden verzorgd in een seniorenhuis in hun eigen omgeving. Deze optredens kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een Pasen, Kerst of Eindejaarmusical of ander toneel-muziekvoorstelling.

Kids & Respect regelt de coördinatie en de logistieke afwikkeling tussen de betrokken scholen, seniorenhuizen, gemeenten en sponsors. De overeengekomen afspraken worden contractueel vastgelegd. Niet minder dan eenentwintig scholen en seniorenhuizen zijn reeds met groot succes aan het project begonnen. De kop is eraf en de eerste drempels zijn weggenomen.


2. Professionele theatervoorstellingen
Iedere maand organiseert Kids & Respect een professionele theatervoorstelling
(van poppentheater tot toneel) ten behoeve van de bewoners van een seniorenhuis en de kinderen uit de omgeving. Enerzijds wordt hiermee het contact tussen senioren en hun woonomgeving gestimuleerd en anderzijds wordt het makkelijker voor ouders om samen met hun (jonge) kinderen regelmatig, dichtbij huis, een gezellig uitstapje te maken. Op deze wijze zijn inmiddels al hele spontane contacten tussen kinderen en senioren ontstaan!

September 2006 zijn wij van start gegaan in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Van af september 2008 in Drenthe, Noord Brabant, Gelderland, Zeeland, Limburg, Flevoland, Utrecht en Overijssel. In de nabije toekomst zullen meer provincies volgen. Uiteindelijk gaat Stichting Kids & Respect het landelijk aanpakken! De kosten van deze voorstellingen worden gedragen door sponsors, betrokken gemeenten en provincies.

Een praktijkvoorbeeld
De optredens van de verschillende theaters waren een groot succes, senioren en kinderen genoten zichtbaar van deze interactieve sprookjesvoorstelling met prachtige marionetten. Na afloop hebben ouderen en kinderen, in ontspannen sfeer, limonade gedronken met iets lekkers daarbij, nagepraat en van elkaar’s gezelschap genoten.

>terug naar home<