Sponsors 2008

Over Stichting DOEN
Stichting DOEN is het fonds van de goededoelenloterijen: de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Sponsor Bingo Loterij. DOEN werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. Dit doet zij door middel van subsidies, leningen, garanties en participaties voor initiatieven op het gebied van Duurzame Ontwikkeling, Cultuur, Welzijn en Sociale Cohesie.

Stichting DOEN ondersteunt zowel kleine als grote initiatieven die bijdragen aan een kleurrijke en leefbare samenleving. Zij richt zich met name op initiatieven die zowel een actief ondernemend als een duurzaam karakter hebben. Bij de uitvoering hiervan ligt de nadruk op de zelfwerkzaamheid van personen of organisaties die de initiatieven organiseren.

Meer informatie:
www.doen.nl

Sponsors 2007
Professioneel theater in verzorgingshuizen wordt mogelijk gemaakt door steun van:

De provincie Noord-Holland,

Skanfonds
Skanfonds wil mensen in kwetsbare posities de kans bieden om te participeren in de samenleving, zodat hun kwaliteit van leven verbetert. Daarom financiert het fonds
projecten op het gebied van zorg en welzijn, zingeving en spiritualiteit.
Meer weten? Kijk dan op www.skanfonds.nl


VSBfonds
Het VSBfonds steunt jaarlijks meer dan 2.000 initiatieven op een breed maatschappelijk terrein: zorg & welzijn, natuur & milieu, kunst & cultuur en sport & vrije tijd. De steun gaat naar die projecten die verbetering van de samenleving tot doel hebben, hoe klein ook. De financiële middelen komen terecht bij particuliere initiatieven die meer mensen bij de maatschappij betrekken en die ervoor zorgen dat meer mensen zich beter kunnen ontplooien. In 2005 kon het VSBfonds circa 2.500 aanvragen honoreren, voor een totaalbedrag van ruim € 43 miljoen. www.vsbfonds.nl

gemeente Aalsmeer, Heemstede, Bennebroek, Hillegom, Utrecht en gemeente Zaandam


Voor opgave van sponsoring en meer informatie
kunt u contact opnemen met Stichting Kids & Respect.

Drs. L.M. Babajeva
Stichting Kinderuitjes
Postbus 5482
2000 GL Haarlem
Tel. 023-5841064
email: info@kidsenrespect.nl


ABN-AMRO 56.13.20.853, te Heemstede. KvK 34 24 1591
De Stichting Kids & Respect is ingeschreven in het ANBI register